ผลิตภัณฑ์ BELZONA ถูกพัฒนาและผลิตขึ้นสำหรับการซ่อมแซมและปกป้องพื้นผิวทุกชนิดจากการเสื่อมสภาพ จากการใช้งาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้ถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่แยกตามพื้นผิวของอุปกรณ์ เช่น โลหะ ยาง คอนกรีต ปูน ฯลฯ

Belzona 1000 : Metallic system (สำหรับผิวโลหะ)

Rebuild & Coating for all metal equipments. Such as, Pump , Heat Exchanger , Tank ,Vessel Shaft , Valve , Piping system , Stop leak / crack, Underwater repair

Belzona 2000 : Elastomer system (สำหรับผิวยาง )

Rebuild & Coating for all rubber parts. Such as, Valve seat , Belt Conveyor , Expansion Joint

Belzona 3000 : Membrane system (สำหรับเมมเบรนยืดหยุ่นได้)

Membrane Barrier for environmental protection. Such as , Insulation sealing , Joint / Crack sealing , Tank base sealing Fireproofing protection

Belzona 4000 : Magma system (สำหรับผิวคอนกรีต หรือ โลหะ)

Repair & Coating for concrete protection against Chemical attack Such as , Containment Area , Waste pit, Clarifier Concrete tank , Damaged Structure.

Belzona 5000 : Environment Protection (สำหรับผิวคอนกรีต หรือ โลหะ)

Protection against environmental attack. Such as, Piping , Structure , Tank , External corrosion , Underwater and High-moisture tolerance coating

ผลิตภัณฑ์ BELZONA ถูกผลิตตามมาตรฐาน ISO9001 / ISO14001 โดยโรงงานประเทศอังกฤษ

PROTECTIVE COATING SELECTION GUIDE

สารซ่อม-เคลือบผิวของ BELZONA เกือบทั้งหมดจะเป็นสารเคลือบปราศจากตัวทำละลาย (Solvent Free หรือ Thinner Free) ทำให้มีคุณภาพและอายุการใช้งานสูงสุด ปลอดสารพิษ และ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน / สิ่งแวดล้อม

ตารางนี้เป็นสารเคลือบตัวอย่างบางส่วนที่ถูกใช้งานบ่อยๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น โปรดติดต่อวิศวกรขายของบริษัทสำหรับรายละเอียดคุณสมบัติ การทนสารเคมีของผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

อุณหภูมิใช้งาน

(แห้ง / เปียก)

Belzona 1111

Supermetal

สำหรับซ่อมผิว (Rebuild) โลหะที่สึกกร่อน  เป็นหลุม  หรือ ขาดหายไป  ให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมแทนการเชื่อมซ่อมก่อนจะทำการเคลือบผิว    เช่น   ใบพัดและเสื้อปั๊ม    เพลา   รอยแตก  รั่ว  ทะลุ   Pitting  ต่างๆ  ถูกใช้เป็นตัวประสานแบบ “Cold Bonding” โดยทั่วไปในอุตสาหกรรม Oil&Gas เพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมร้อน

200 / 93

Belzona 1311

Ceramic-R Metal

สำหรับซ่อมผิว (Rebuild) โลหะที่สึกกร่อน  เป็นหลุม  หรือ ขาดหายไป  ให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมแทนการเชื่อมซ่อมก่อนจะทำการเคลือบผิว    เช่น   ใบพัดและเสื้อปั๊ม    เพลา   รอยแตก  รั่ว  ทะลุ   Pitting  ต่างๆ 

เหมาะสำหรับพื้นที่บริเวณที่ต้องการให้ทนทานแรงเสียดสีมากๆ เช่น  ใบพัดปั๊ม   (ต้องกลึงแต่งด้วยมีดหัวเพชรเท่านั้น)

200 / 93

 

Belzona 1812

Ceramic Carbide

สำหรับซ่อมผิว (Rebuild) โลหะที่สึกกร่อน  เป็นหลุม  หรือ ขาดหายไป  ให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมแทนการเชื่อมซ่อมก่อนจะทำการเคลือบผิว    เช่น   ใบพัดและเสื้อปั๊ม   หรือ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ลำเลียงของแข็ง เช่น  ถ่านหิน  หินปูน   ทราย   โคลน   เหล็ก   ฯลฯ    เป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อการกระแทกและเสียดสีด้วยของแข็งมากที่สุด

เหมาะสำหรับพื้นที่บริเวณที่ต้องการให้ทนทานแรงเสียดสีสูงสุด  ความหนาต่ำสุดของวัสดุอยู่ที่ 3 mm เป็นอย่างน้อย

150 / 60 C

Belzona 1813

HT-Ceramic Carbide

สำหรับซ่อมผิว (Rebuild) โลหะที่สึกกร่อน  เป็นหลุม  หรือ ขาดหายไป  ให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมแทนการเชื่อมซ่อมก่อนจะทำการเคลือบผิว    เช่น   ใบพัดและเสื้อปั๊ม   หรือ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ลำเลียงของแข็ง เช่น  ถ่านหิน  หินปูน   ทราย   โคลน   เหล็ก   ฯลฯ    เป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อการกระแทกและเสียดสีด้วยของแข็งมากที่สุด

เหมาะสำหรับพื้นที่บริเวณที่ต้องการให้ทนทานแรงเสียดสีสูงสุด  ความหนาต่ำสุดของวัสดุอยู่ที่ 3 mm เป็นอย่างน้อย

200 / 90 C

Belzona 5811

Immersion Grade

สำหรับป้องกันการสึกกร่อน หรือ Corrosion ได้ทั่วไป   ทนสารเคมีได้ปานกลาง เหมาะสำหรับใช้ใน  ถังน้ำ   ถังสารเคมี    ท่อส่งน้ำ   พื้นกันสารเคมี   บ่อน้ำเสีย   บ่อสารเคมี  

150 / 50 C.

Belzona 5812

NSF Immersion Grade

สำหรับป้องกันการสึกกร่อน หรือ Corrosion ได้ทั่วไป   ทนสารเคมีได้ปานกลาง เหมาะสำหรับใช้ใน  ถังน้ำ   ถังสารเคมี    ท่อส่งน้ำ   พื้นกันสารเคมี   บ่อน้ำเสีย   บ่อสารเคมี   ผ่านการรับรองการใช้งานกับน้ำดื่ม NSF

150 / 50 C.

Belzona 5892

NSF HT-Immersion Grade

สำหรับป้องกันการสึกกร่อน หรือ Corrosion ได้ทั่วไป   ทนสารเคมีได้ปานกลาง   ทนน้ำมัน  ไฮโดรคาร์บอน  สารละลายได้ดี   เหมาะสำหรับใช้ใน  ถังน้ำ   ถังสารเคมี  ถังความดันสูง  ถังร้อน   ท่อส่งน้ำ   บ่อน้ำเสีย   บ่อสารเคมี     ทนความร้อนเปียกได้สูง  95 C. ผ่านการรับรองการใช้งานกับน้ำดื่ม NSF

200 / 95 C.

Belzona 4311

Magma-CR1

สำหรับป้องกันการสึกกร่อนจากสารเคมีรุนแรงมาก  เช่น  กรด  ด่าง  สารละลาย  เช่น  Sulfuric Acid , HydroChloric Acid    เหมาะสำหรับใช้ใน  ถัง/บ่อสารเคมี    พื้นกันสารเคมี    ปั๊มสารเคมี   และอุปกรณ์ต่างๆ

200 / 60 C.

Belzona 4341

Magma-CR4

สำหรับป้องกันการสึกกร่อนจากสารเคมีรุนแรงมาก  เช่น  กรด  ด่าง  สารละลาย  เช่น  Sulfuric Acid , HydroChloric Acid    เหมาะสำหรับใช้ใน  ถัง/บ่อสารเคมี    พื้นกันสารเคมี    ปั๊มสารเคมี   และอุปกรณ์ต่างๆ

ทนความร้อนเปียกได้สูง 90 C.

200 / 90 C.

Belzona 5821

Ceramic Immersion Grade

ทนการกัดเซาะได้ปานกลาง เหมาะสำหรับงานที่มีอัตราการกัดเซาะต่ำ-ปานกลาง   เช่น  ปั๊มน้ำสะอาด  ท่อส่งน้ำ

    150 / 50 C.

Belzona 1341

Supermetalglide

มีส่วนผสมของ Ceramic และ Teflon  ทนการกัดเซาะได้ดี   มีพื้นผิวที่ลื่นมากกว่าสแตนเลสขัดเงาถึง 20 เท่า   ช่วยลดแรงเสียดทานในปั๊มหรือระบบท่อ  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปั๊มได้ 3 – 10 %  เหมาะสำหรับใช้งานในปั๊มขนาดใหญ่เพื่อลดค่าไฟฟ้า

200 / 60 C.

Belzona 1321

Ceramic-S Metal

มีส่วนผสมของ Ceramic-Alloy จำพวก Silicon Carbide จำนวนมาก  ทำให้สารเคลือบมีลักษณะเหนียวข้น  ความหนาแน่นสูง  เมื่อแข็งตัวสามารถทนทานต่อการกัดเซาะของของไหลได้ดีเยี่ยม  เหมาะสำหรับ ปั๊ม หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันการกัดเซาะจากทราย หรือ ของแข็งต่างๆ ที่ไหลปะปนมากับน้ำ

200 / 60 C.

 

Belzona 1331

Belzona 1381

เป็นสารเคลือบเทคโนโลยีล่าสุดจาก Belzona โดยใช้ส่วนผสมโพลีเมอร์สังเคราะห์ นาโนเทคโนโลยี  ทำให้ทนทานการสึกกร่อนมากกว่า Ceramic Coating แบบเดิมถึง 3 เท่า  ในขณะที่ราคาวัสดุต่ำลงกว่าเดิม  สามารถทนทานต่อการกัดเซาะของของไหลได้ดีเยี่ยม  เหมาะสำหรับ ปั๊ม หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันการกัดเซาะจากทราย หรือ ของแข็งต่างๆ ที่ไหลปะปนมากับน้ำ

150 / 50 C.

200 / 95 C.

Belzona 1391T

Belzona 1391S

Ceramic-HT Metal

มีส่วนผสมของ Ceramic-Alloy จำพวก Silicon Carbide จำนวนมาก  ทำให้สารเคลือบมีลักษณะเหนียวข้น  ความหนาแน่นสูง  เมื่อแข็งตัวสามารถทนทานต่อการกัดเซาะของของไหลได้ดีเยี่ยม  เหมาะสำหรับ ปั๊ม หรือ อุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันการกัดเซาะจากทราย หรือ ของแข็งต่างๆ ที่ไหลปะปนมากับน้ำ

200 / 130 C.

200 / 110 C.

Belzona 1593

Ceramic-XHT Metal

มีส่วนผสมของ Ceramic-Alloy จำพวก Silicon Carbide จำนวนมาก  ทำให้สารเคลือบมีลักษณะเหนียวข้น  ความหนาแน่นสูง  เป็นสารชนิดพิเศษซึ่งเป็นสารเคลือบภายในที่ทนความร้อนได้สูงที่สุด

200 / 160 C.

Belzona 2200

MP-Elastomer

เป็นสารซ่อมหรือเคลือบผิวที่ยืดหยุ่นได้  คล้ายยาง  เหมาะสำหรับซ่อมวัสดุหรือชิ้นส่วนที่เป็นยาง หรือ ยืดหยุ่นได้

เช่น  Rubber Lining , Valve Seat  , Gasket  , Floating Hose , Rubber Hose   หรือ สามารถนำไปซ่อมเคลือบผิวโลหะ เพื่อป้องกันการกัดเซาะเนื่องจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงได้

65 /  65 C.

Belzona 3111

Flexible Membrane

เป็นสารเมมเบรนยืดหยุ่นได้  เหมาะสำหรับใช้งานเคลือบกันซึม  หรือ  ปกปิดรอยแตกแยก  เช่น  หลังคา   รอยแตกร้าวคอนกรีต    ฐานถัง    ฯลฯ   ทนทานต่อแสงแดดและน้ำฝนดีเยี่ยมกว่าวัสดุทั่วไป   

80 / -  C.