REPAIR • PROTECT • IMPROVE


บริษัท แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ แทนจำหน่ายและบริการของ BELZONA แต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยี ีการซ่อมแซมและปกป้องผิวด้วยสารเซรามิคโพลีเมอร( Surface Repair&Protection Technology )รายแรกของประเทศไทยและตลอดเวลา มากกว่า 30 ปี บริษัทฯ ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และรับบริการให้คำปรึกษาวิเคราะห์สาเหตุ เสนอแนะขั้นตอนเทคนิคการซ่อมแซมรวมถึงการบริการ ซ่อมบำรุงแบบครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ

บริษัท แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีบุคลากรทั้งทางด้านเทคนิค การตลาด และทีมงานบริการรวมกว่า 60 คน ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและระยองพร้อมทั้งยังมีผู้รับเหมาช่างที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญความรู้ทางเทคนิคสูงที่สุดในอุสาหกรรม

บริษัท แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมีสำนักงานและโรงงานซ่อมบำรุง (Workshop) ตั้งอยู่ที่ จ. ระยอง สำหรับให้บริการที่สะดวก รวดเร็วแก่กลุ่มลูกค้าทางภาคตะวันออกโดยบริษัทฯมีศักยภาพโดยรวม ในด้านต่างๆ ดังนี้


 • บริษัทฯได้สั่งสมประสบการณ์และเทคนิคการซ่อมบำรุงด้วยเทคนิคต่างๆมามากกว่า  30 ปี
 • ทีมงานด้านการการตลาด / เทคนิคล้วนเป็นวิศวกรที่มีความรู้ทางเทคนิคและประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงสูง สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ 
 • ทีมงานช่างฝีมือส่วนใหญ่ในปัจจุบันล้วนมีประสบการณ์ในการซ่อมเคลือบผิวในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มามากกว่า 10 ปีขึ้นไปและได้รับการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทฯมีระบบจัดการการอบรมทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมซึ่งผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากบริษัทชั้นนำ  ซึ่งบริษัทฯถือว่า“ความปลอดภัย”เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำงานบริการในอุตสาหกรรม
 • มีโรงงานพร้อมอุปกรณ์การทำงานเครื่องมือ  ตรวจสอบที่ทันสมัย  ได้มาตรฐาน ที่ จ. ระยอง
 • บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพประจำ และมีทีมงานช่างฝีมือที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน การทำงานในที่อับอากาศ   และผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีโดยละเอียดทุกคน
 • มีสต๊อกผลิตภัณฑ์จำนวนมากสำหรับขายและบริการในประเทศไทยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วทันเวลา
 • รับจัดสัมมนาเชิงวิชาการ รวมทั้งการสาธิตการทำงานให้ทั้งในและนอกสถานที่ของบริษัทลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น หลักการซ่อมบำรุงทั่วไปด้วยสารโพลีเมอร์ การเตรียมผิวชิ้นงาน  การตรวจสอบคุณภาพผิวสารเคลือบ  เทคนิคการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ

Our Services

home_15_Epoxy_Tank_Pipe_Coating_Lining
ซ่อม/เคลือบผิวถังน้ำ สารเคมี น้ำมัน
( Repair and Coating Tank )
home_16_Epoxy_Floor_Coating_Lining
ซ่อม/เคลือบผิวพื้น หรือ บ่อ คอนกรีต (Repair and Coating Concrete Floor , Tank , Pit )
panmechanic , belzona , metal coating , concrete coating , pump coating , ceramic coating , tank coating , tank lining , fan blade repair , fan blade coating , pipe leak repair , pipe wrap , pipe wrapping , fibergrate , frp grating , frp linin , sponge get
ซ่อม/เคลือบผิวปั๊มสูบน้ำ สารเคมี น้ำมัน ด้วยสารเซรามิคโพลีเมอร์ (Repair and Coating Pump with Ceramic Polymer )
home_06_Epoxy_Tank_Pipe_Coating_Lining
ซ่อม/เคลือบผิวภายในภายนอก ท่อส่งน้ำ ท่อส่งก๊าซหรือน้ำมัน (Repair and Coating Pipeline )
home_14_Epoxy_Tank_Pipe_Coating_Lining
ซ่อม/เคลือบผิวอุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น ถังแบบต่างๆ บ่อน้ำ บ่อสารเคมี บ่อบำบัดน้ำเสีย ไซโล พื้นคอนกรีต ใบพัด ใบกวน วาล์ว ท่อ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ ( Repair and Coating all Industrial equipments such as Tank , Vessel , Sump , Pit , Clarifier , Process Floor , Fan , Agitator , Pipeline , Heat Exchanger ,…etc.

Global First Choice for Industrial Protective Coating
and Engineering Repair Composite since 1952


"BELZONA" Only One-Stop Solution to Your Industrial Repair or Maintenance Problem

 • Reduce Downtime
 • Increase Efficiency
 • Extend Equipment Life
 • Reduce Maintenance Costs
 • Reduce the need for Spare Parts Inventory

 • Reduce Downtime
 • Increase Efficiency
 • Extend Equipment Life
 • Reduce Maintenance Costs
 • Reduce the need for Spare Parts Inventory

ISO 9001:2000 Q 09335 ISO 14001:2004 EMS 509612
4

Need help? Contact Us Now

เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการตลอดค่ะ